Tento rok sme poňali karneval trochu inak. Bol to vlastne karnevalový týždeň, kedy sa deti každý deň obliekli do masiek, podľa možností rodičov. Každý deň bol plný karnevalových aktivít, tanca a súťaží. Hlavný karnevalový deň bol štvrtok. Vtedy celá trieda ožila maskami a karnevalovou náladou. Po slávnostnom nástupe deti súťažili, tancovali, jašili sa s balónmi – nálada bola fantastická. Deti si aj pochutili na drobnom občerstvení od rodičov. Slávnostný bol aj obed, ktorý deti výnimočne absolvovali v maskách. Najradšej by v maskách všetci aj oddychovali na lehátkach, ale tam sme sa už museli z hygienických dôvodov odmaľovať a odstrojiť. V piatok mali deti možnosť dať na papier svoje pocity a zážitky z celého týždňa – nakresliť čo sa im najviac páčilo. Tieto výtvarné práce si deti odniesli domov, aby mohli informovať aj členom rodiny o svojich aktivitách.

PONDELOK 20.2.2017

UTOROK 21.2.2017

STREDA 22.2.2017

ŠTVRTOK 23.2.2017

PIATOK 24.2.2017