2. december 2011 – Mikuláš

Boli sme v bábkovom divadle na predstavení. Deti najskôr privítal Mikuláš a pozval ich na predstavenie. Po predstavení zavolal deti k sebe na javisko aby im rozdal darčeky. Deti mu zaspievali a zarecitovali. Obdivovali jeho krásne drevené sane, tešili sa na anjela a schovávali sa pred čertom.