V tento deň deti vytvárali spoločne s rodičmi z rôzneho výtvarného materiálu jarné kvety a motýle. Deti mali možnosť byť kreatívne, rozvíjať svoju zručnosť a fantáziu. Na záver tvorivej dielne sme všetky výrobky detí a rodičov využili na výzdobu priestorov MŠ.