V dnešný deň navštívil našu MŠ pán Miroslav Mičura z Divinky so svojimi vzácnymi heligónkami. Rakúskou značky „Novák“ a českou značky „Hlaváček“. A mohla sa začať naša heligónková diskotéka. Deti mali možnosť, za pomoci pána Mičuru vyludzovať tóny na týchto vzácnych hudobných nástrojoch. Vypočuli sme si piesne z okolia Terchovej, východu a od Tatier. Deti si zaspievali s heligónkovým doprovodom piesne – Kohútik jarabí a Prší, prší. Spoznávali podľa rytmu valčík, polku, tango. No a samozrejme sme si pri hudbe aj zatancovali. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o týchto hudobných nástrojoch. Deti si ich mohli z blízka poobzerať, ohmatať. Na záver videli ako ich pán Mičura vkladá do špeciálnych kufrov, pretože sú veľmi vzácne. Chceli by sme touto cestou poďakovať pani Anne Višňovskej a pánovi Mičurovi za ochotu prísť medzi nás a podeliť sa s nami s ukážkami krásnej, ľudovej hudby.