Bola to veru nezvyčajná tvorivá dielňa, kde sa aj rodičia oboznámili s novým pojmom – tangram. Spoločne s deťmi si mohli vyskúšať tvorivú aktivitu s tangramom. Deti tvorili zvieratká, kvety a aj podľa vlastnej fantázie. Šikovné deti sme odmenili medailami a na záver sme sa zahrali hru o zvieratkách, ktoré deti vytvorili z tangramu.