V tento deň sme si urobili s deťmi Vianoce v MŠ. Pani učiteľka oboznámila deti s biblickým príbehom o narodení Ježiška a potom sme si sadli spoločne za slávnostne vyzdobený stôl. Deti priniesli z domu koláčiky, oplátky, med … A po slávnostnom stolovaní prišiel k nám do MŠ Ježiško a priniesol deťom kolobežky a rôzne iné hračky.