Bol to zaujímavý deň, keď sa deti o 18:00 hod vrátili do vyzdobenej škôlky farebnými balónmi a reťazami. Každý prišiel vo vopred určenej farbe. V tóne svojej farby si každý priniesol ovocie, alebo koláčiky. V triede ich čakal zelený, červený, modrý a žltý kútik. Deti  vytvárali papierové poháriky so slamkou podľa ich farby. Potom si deti posadali a určovali svojho patróna (p. riaditeľka – žltá, p. učiteľka – modrá, p. kuchárka – zelená). Deti z červeného kútika boli smutné, lebo nemali patróna. Najviac by sa potešili červenej čiapočke, keby prišla. A ona naozaj prišla (v podobe maňušky). Ďalšie aktivity prebiehali v jej réžii, podľa toho, čo deťom zaspievala. Najskôr sme vyrábali a ochutnávali farebné ovocné šaláty v hostinci u farebných štetcov. Potom sme mali krátku diskotéku, nasledovali súťaže a samozrejme zlatým klincom bolo hľadanie pokladu. Potom nasledovala rozprávka na dobrú noc a poďme umyť zúbky, do pyžama a spať. Ráno prebehla hygiena, raňajky a za statočnosť dostali deti diplom. Odmenou nám boli obrázky nakreslené deťmi. Na druhý deň sme mali v pláne opekačku s ockami avšak túto aktivitu nám prekazil dážď.