Vo štvrtok sme si pripravili v našej MŠ Vianočné posedenie. Samozrejme, že prišiel aj Ježiško, nezabudli sme ani na oplátky a na krížik z medu. Deti si vypočuli príbeh o narodení Ježiška a potom začala hostina. Deti ochutnávali koláčiky od svojich šikovných mamičiek – za ktoré veľmi pekne ďakujeme. Zneli nám Vianočné koledy a nálada bola naozaj sviatočná.