Pretože apríl je mesiacom čistoty, aj naša materská škola sa zapojila do výzvy „Sme za čistejšie mesto – čistenie okolia škôl.“ Naše deti si čistili okolie našej materskej školy – hrabali, zametali, zbierali nečistoty do vriec, neporiadok ukladali do fúrikov lopatami a potom dávali do vriec. Deti boli veľmi usilovné a tešili sa z čistých priestorov na našom školskom dvore.