Deti privítali rodičov pásmom básničiek, piesní a kruhových hier o jeseni. A potom nasledovala práca s vyrezávaním a zdobením tekvičiek. Rodičia sa naučili novú techniku vyrezávania pomocou formičiek na vykrajovanie koláčov. Bola im predstavená aj technika voskovania listov na ich ďalšie dekoratívne využitie. Deti vyrábali z listov špajdle a hlavičky z polystirénu – jesenníčkov. Nálada bola výborná a zaujímavá bola aj ochutnávka zdravých pokrmov, ktorú nám pripravili naše mamičky – jablkový koláč, mrkvovníky, rôzne pomazánky zo zeleniny a voňavý bylinkový čaj. Vyrezané tekvičky zdobia interiér našej materskej školy.