Dňa 17.1.2018 navštívila našu MŠ nezisková organizácia „Deti čistej Zeme“, ktorá sa venuje tvorbe a ochrane životného prostredia, s ekovýchovným programom-rozprávkou „Výlet slimáčika Máčika“. Lektorka najskôr deti oboznámila s triedením odpadu do farebných kontajnerov. Vysvetlila deťom, kam odpad patrí: do modrého papier, do zeleného sklo, do červeného kov, do hnedého bio-odpad, do žltého plastové fľaše, do oranžového krabice od džúsov a mlieka a do čierneho odpad, ktorý sa vyváža na smetisko. Deti sa tiež dozvedeli, že krabice z džúsov a mieka, plastové fľaše a plechovice treba postláčať, aby sa ich vmestilo do kontajnera čo najviac. Lektorka Ing. Alenka Vajdová vysvetlila deťom, že odpad triedime preto, aby sa potom zo skla mohlo vyrobiť nové sklo, z kovového odpadu nové plechovky, z papierového odpadu papierové vreckovky a toaletný papier. Ukázala deťom kompost, ktorý vzniká odkladaním bio-odpadu do hnedého kontajnera. Na záver deti pomáhali slimáčikovi Máčikovi odstraňovať prekážky (rôzny odpad) na jeho výlete po lúke. Deti odpad triedili do farebných košíčkov, a tak si opakovali svoje nové poznatky. Cieľom tejto zaujímavej prezentácie bolo naučit deti správne triediť odpad.