Naše deti v tento deň pozdravili svoje mamičky kultúrnym programom, v ktorom recitovali, spievali, tancovali a nakoniec obdarovali naše maminky vlastnoručne vyrobeným pozdravom z papiera. Deti boli veľmi statočné, nezľakli sa početnej účasti hostí na našej besiedke.