Aj v tomto roku boli naše deti pozdraviť starších spoluobčanov v klube dôchodcov scénkou o jarných kvetoch a o slniečku.