V tento deň si deti zaspomínali bielu zimu básničkami, pesničkami  a riekankami. Potom sme rozmýšľali, ako by sme pani zimu privolali.  Deti spoločne s rodičmi vytvárali rôznymi výtvarnými technikami pani zimu, snehuliakov a snehové vločky. Všetky tieto práce teraz krášlia našu MŠ a spoločne čakáme, či sa príde pani zima na ne pozrieť.