Po spoločnej opekačke sme sa vrátili do budovy MŠ, aby sme sa všetci pripravili na olympiádu „Janka Hráška“. Všetci sme sa prezliekli do športového, zaviazali sme si zelené stuhy na čelo a čakali sme, kedy príde Janko Hráško. A veru nás nenechal dlho čakať, prišiel, porozprával deťom svoj rozprávkoví príbeh a pozval deti do súťaží a iných zábavných aktivít. Deti najskôr súťažili v zbieraní halušiek, potom ukladali dukáty do stôp, aby sa vedel Janko Hráško vrátiť k rodičom, a pomáhali mu aj stavať most, aby sa neutopil v polievke. Potom požiadal deti o pomoc pri zaváraní hrachu. Pri tejto činnosti si deti precvičili grafomotoriku. Za odmenu dostali od Janka Hráška – loptičky ako hrášky. Následne sme súťažili s loptičkami, trénovali sme hod do basketbalového koša a kop na bránu. Samozrejme za každú disciplínu deti získavali medaily. Nezabudli sme ani na krátke prestávky na občerstvenie, ktoré nám rodičia pripravili. Na záver olympiády sme mali diskotéku a deti dostali diplom za odvahu a samostatnosť.