V tento deň sme sa stretli v MŠ aj s rodičmi, aby sme spoločne s deťmi vytvárali z rôzneho materiálu, rôznymi výtvarnými technikami snehuliakov. V úvode tvorivej dielne deti pozdravili rodičov krátkym pásmom o zime, a potom hurá do roboty. Deti spolu s rodičmi maľovali, otláčali, lepili … A výsledkom ich spoločnej práce bolo množstvo krásnych snehuliakov, ktorými sme si vyzdobili našu MŠ. Odmenou pre deti bol voňavý čajík a sladké mafinky od pani Martinky Mahuliakovej.