14.6. 2012 sa uskutočnila v našej materskej škole veľmi očakávaná „INDIÁNSKA NOC“. V ten deň sa deti v podvečer vrátili do MŠ, ale každé dieťa sa premenilo na indiána. V triede ich vítal indiánsky stan a deťmi vlastnoručne vyrobené čelenky. Na návštevu prišla aj malá indiánka „Hviezdička“, aby deťom porozprávala niečo zo života indiánov. Deti potom súťažili v rôznych indiánskych disciplínach a preukázali aj skúšku odvahy preliezaním indiánskeho tunela. Na záver všetci spoločne hľadali, aj našli indiánsky poklad. Ale najväčším zážitkom pre deti bolo spoločné nocovanie v MŠ. Deti boli veľmi statočné a už teraz sa tešia na podobnú akciu v MŠ.