14.6.2013 – Deň otcov

V tento deň sme zorganizovali v našej MŠ deň otcov. Deti si spoločne s ocinkami vyskúšali zatĺkanie klincov, strihanie drôtu, pozorovali otcov pri kálaní dreva a pri zakladaní ohňa. V športovej časti sa súťažilo v kopaní lopty do brány a hádzaní lopty na kôš. Na záver sme si poopekali špekačky.