12.12.2013 – Mikuláš

Aj keď nás nemohol navštíviť Mikuláš, lebo naša MŠ bola v tom čase pre zvýšenú chorobnosť zatvorená, veru na nás nezabudol. Nechal nám v škôlke list, balíčky a zariadil nám k veľkej radosti detí návštevu zábavného centra “KONGO“.