V tento deň nám pani Kasajová predviedla prácu s papierom, jeho spracovanie a úpravu na pletenie košíkov, vencov, zvončekov …