11.5.2017 – Deň matiek.

V tento deň sme v našej MŠ privítali naše mamičky, aby im deti predviedli krátky kultúrny program, ktorý si pre ne pripravili. Tiež ich obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Najskôr to bola scénka o slniečku a jarných kvetoch, nasledovali kruhové hry – „Kukulienka kde si bola“ a „Jar nám letí“. Ďalšou časťou programu bolo pásmo jarných piesni a básničiek. Na záver deti pozdravili mamičky básňami a piesňami o mame a obdarovali ich krásnymi papierovými kvetmi, ktoré pre mamičky s láskou vyrobili. Domov si každé dieťa nieslo darček aj pre svoju starú mamu.