Pretože naša MŠ má enviromentálne zameranie, venovali sme zvýšenú pozornosť enviromentálnej téme – Vláčik Separáčik. Múdry vláčik nás učil triediť – separovať odpad. Vysvetlili sme si, prečo je dôležité separovať odpad. Naučili sme sa o danej téme aj básničku – Vláčik Separáčik. Spoločne sme si ho potom vytvorili z odpadového materiálu. Plastové fľaše sme využili na výzdobu tučniakov. Na pobyte vonku sme zbierali odpad v okolí MŠ a odkladali ho do príslušných kontajnerov. Keďže sme našli aj obaly od mlieka a džúsov, tak tie sme odkladali do oranžového kontajnera. Deti téma veľmi zaujala a tešili sa z nových poznatkov.