V tento deň sme spoločne s deťmi navštívili Oblastnú výstavu domácich zvierat, ktorú organizoval – Slovenský zväz chovateľov – základná organizácia v Strážove. Deti získali veľmi veľa poznatkov o domácich zvieratách, mali možnosť poriadne si ich poobzerať, pohladkať, spoznávať ich zvukové prejavy, dozvedieť sa veľa o ich chove, o krmive pre tieto zvieratá. Boli to pre deti veľmi podnetné zážitky.