V tento deň naše deti pozdravili mamičky najskôr krátkym programom v angličtine spoločne s pani lektorkou. Potom mamičkám zaspievali, zatancovali a zarecitovali program ktorý nacvičili s pani učiteľkami. Na záver mamičky obdarovali vlastnoručne vyrobenými kvetmi z krepového papiera a špajdlí.