Spolu s deťmi sme navštívili výstavu ručných prác obyvateľov Strážova. Pani vedúca klubu dôchodcov Zuzana Miháliková porozprávala deťom akým spôsobom boli práce vyrábané – kreslením, maľovaním, vyšívaním, vyrezávaním, kovaním a fotením. Práce boli krásne, netradičné – vyšívané obrazy, maľovanie na kameň, na starý riad, na stolček, textilné hračky, krásne vyšívané dečky. Deti boli prekvapené, aké krásne umelecké diela vedia urobiť obyvatelia Strážova. Mali možnosť aj vidieť kolovrátok, drevený pluh, cepy, maselnicu, starú žehličku na uhlíky a dozvedieť sa niečo o používaní týchto vecí v minulosti. Aj takouto formou sme deťom priblížili tradície a život v minulom storočí.