1. 6. 2019 Váľanie Mája

Pripomenuli sme si túto tradíciu spevom, tancami a keď bol máj dováľaný, deti si zobrali na pamiatku farebné stužky, ktoré ho zdobili.