Medzinárodný deň detí sme spoločne a veselo oslávil aj v našej krásnej materskej škole. Bol to deň plný spevu, tanca, hier, súťaží šantenia s balónikmi, po ktorých deti boli obdarené malým darčekom.