Do výmeny piesku v pieskovisku sa veľmi aktívne zapojili naše deti. A úplnú výmenu dokončili rodičia, za čo im patrí naša vďaka.